Josef Bína - blog

sobota 13. května 2017

NODE.JS - REST API

Žádné komentáře

Zdroj: https://scotch.io/tutorials/build-a-restful-api-using-node-and-express-4#toc-starting-our-server-and-testing

package.json

{
    "name": "api-pg",
    "main": "server.js",
    "dependencies": {
        "express": "~4.0.0",
        "mongoose": "~3.6.13",
        "body-parser": "~1.0.1"
    }
}express je webový NODE framework
mongoose je ORM, které komunikuje s MongoDB databází
body-parser pro posílání POST HTTP požadavků (např. pro "CREATE")

Instalace NODE balíčků

$ npm install

- nainstaluje balíčky z package.json - v sekci dependencies


Server.js


// server.js

// BASE SETUP
// =============================================================================

// call the packages we need
var express    = require('express');        // call express
var app        = express();                 // define our app using express
var bodyParser = require('body-parser');

// configure app to use bodyParser()
// this will let us get the data from a POST
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
app.use(bodyParser.json());

var port = process.env.PORT || 8080;        // set our port

// ROUTES FOR OUR API
// =============================================================================
var router = express.Router();              // get an instance of the express Router

// test route to make sure everything is working (accessed at GET http://localhost:8080/api)
router.get('/', function(req, res) {
    res.json({ message: 'hooray! welcome to our api!' });
});

// more routes for our API will happen here

// REGISTER OUR ROUTES -------------------------------
// all of our routes will be prefixed with /api
app.use('/api', router);

// START THE SERVER
// =============================================================================
app.listen(port);
console.log('Magic happens on port ' + port);


Start serveru

$ node server.js

na http://localhost:8080/api pak poběží jednoduchá RESTová služba

..TODO..ukázka volání přes chrome rozšíření boomerang

MONGO DB

mongodb lze vytvořit zdarma na https://mlab.com

návod na https://forum.freecodecamp.com/t/guide-for-using-mongodb-and-deploying-to-heroku/19347

NODE + MONGO + REST - další odkazy

https://www.codementor.io/olatundegaruba/nodejs-restful-apis-in-10-minutes-q0sgsfhbd

http://www.guru99.com/node-js-mongodb.html

ROUTE v samostatných souborech

https://github.com/expressjs/express/tree/master/examples/route-separation
pátek 8. dubna 2016

Batch soubory

Žádné komentáře

Uložení do proměnné

set Mail=xxx@yyy.com

Načtení uživatelského vstupu do proměnné

set /p Mail=Zadejte Email:

Výpis proměnné

echo %Mail%

Volání jiného *.bat souboru

call soubor.bat

Nevypisovat příkaz

- pomocí @ na začátku příkazu
Např.
@echo %Mail%

Komentář

::echo %Mail%

čtvrtek 24. března 2016

PHP - obecné

Žádné komentáře

Obecná třída 

$a = new stdClass();

$a->ID = $zaznam['ID'];

středa 16. března 2016

PHP - cesty k souborům

Žádné komentáře

    echo __DIR__; - vypíše adresář aktuálního souboru (i pokud se jedná o vložený soubor)

    echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; (adresářová cesta root adresáře)

    echo $_SERVER['HTTP_HOST'];

pondělí 16. března 2015

FTP - Visual studio code

Žádné komentáře
Instalace

> ext install ftp-sync


Nastavení

> ftp-sync:init

..přihlašovací údaje
..uploadOnSave (nahrává na FTP při uložení souboru)

Nahrání souborů přes FTP

> ftp-sync: Local to Remote
> . choose this folder (případně jen podsložku)
>  (vybrat typ synchronizace)

..VS Code zkontroluje jaké soubory nejsou na FTP (zde je aktuální = 0 operations)
>  Run spustí upload