pondělí 16. března 2015

FTP - Visual studio code

Žádné komentáře
Instalace

> ext install ftp-sync


Nastavení

> ftp-sync:init

..přihlašovací údaje
..uploadOnSave (nahrává na FTP při uložení souboru)

Nahrání souborů přes FTP

> ftp-sync: Local to Remote
> . choose this folder (případně jen podsložku)
>  (vybrat typ synchronizace)

..VS Code zkontroluje jaké soubory nejsou na FTP (zde je aktuální = 0 operations)
>  Run spustí upload